Tzentru Oncològicu de Tàtari: a Manca in difesa de is diritus de is féminas

16 Ladàminis 2013
Image
oncologico.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de ladàminis - Est un'àteru aprofitu su chi ant a patiri is traballadoras e is malàdias de Tàtari e de totu su territòriu chi s'agatat ingiriu de sa tzitadi. Is féminas, apabas de su determinu de sa Diretzioni Asl, ant a assisti difatis a su trasferimentu de su Tzentru Oncològicu de arruga Zanferino in su tretu de Santu Camillu. Unu tzentru de cura innoia si potzat lompi cun facilidadi atressu de is medius publicus e a pei puru at essi duncas postu in d-una zona chi est grai de sodigai. Totu custu chentza de pigai in cunsidériu is strobus de is utentis. "Unu tzentru de prevenimentu aici 'delicau' - denuntziat in d-una nota de imprenta a Manca pro s'Indipendentzia - no podit e no depit essi postu in d-unu logu atesu de sa tzitadi e innoia no est simpli lompi chi no si tenit unu mediu de propriedadi". No ddoi at difatis nisciuna lìnia de trasportu direta e su postali chi lompit in su Tzentru Sanitàriu de Santu Camillu impitat pagu prus de 40 minutus de viàgiu. "Custu iat a disanimai tambeni de prus a su prevenimentu - acrarat sa manca indipendentista - totus is féminas chi no faint giai cuntrollus poita no tenint dinai, po apetigu, po mori de tenni pagu scedas ecc.". "Ddoi at domus - si afirmat in su comunicau - chi funt de sa Asl e chi iant a podi essi impitadas, po esèmpiu is de Rizzeddu, chi funt stétias restauradas de pagu tempus, aici comenti is de su Conti, chi aghillint giai Area Fèmina, progetu de su 2008 chi previdiàt un'ùnica strutura innoia si lompit cun facilidadi e chi iat at tentu  prevenimentu primàriu e secondàriu de totus is malis chi ferrint a sa fèmina". Tambeni, - si pretzisat - ddoi funt àteras domus chi s'agatant "in arruga Amendola". Sa solutzioni s'iat a podi agatai duncas, inditat sa setzioni Frantziscu Cillocco de a Manca, trasferendu is serbìtzius sanitàrius chi no funt de prevenimentu e lassendu su postu aici a su Tzentru Oncològicu. "A Manca Pro S’Indipendentzia no podit abarrai a sa muda", e donendi solidariedadi a is fémina de su territòriu cumbidat "sa Diretzioni Asl e su Sìndigu Ganau, comenti autoridadi sanitària tzitadina màssima a torrai a biri su determinu e a valutai [...] solutzionis prus giustas e axias po sa populatzioni feminina"


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags