Tèmpiu: ancòra attindimenti pa Lu Pagghjolu e li prummissi di Maninchedda

19 Cabudanni 2015
Image
lu-paghiolu-300x238.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 19 de capidannu - Dapoi di li nuitai di li mesi passati, lu caminu chi polta a lu finanziamentu di l'invasu di Lu Pagghjolu pari abbeddu mancu sirenu di cantu li prummissi elettorali agghjini dittu. So passati, diffatti, più di setti mesi da la dilibbarazioni n. 5/23 chi impignàa l'Assessoratu a la Prugrammazioni sigutu da Raffaele Paci a ricuparà l'acchitti stanziati ma no uldinati e prividè li cunsighenti muti di cuntaduria pa carragghjà in tuttu l'investimentu pa aunì Lu Pagghjolu e li comunitai di l'Alta Gaddhura, comu s'aspetta da dec'anni e più. Intrattantu, è cumpritu l'iter pa lu mutuo di la RAS da oltri 700 milioni di euro, di ca più di 130 so distinati a l'infrastrutturi idrichi; ma a ogghj di la muta di cuntaduria pa Lu Pagghjolu no v'è mancu l'umbra. A magghju, pa l'elezioni comunali timpiesi, l'Assessori a li Trabaddi Pubblichi, Paolo Maninchedda, e lu funziunàriu a li mattessi, Franciscu Sedda - amendui direttóri di lu Partito dei Sardi e sustinidori di lu centrusinistra timpiesu - aiani assiguratu l'acchitti e la felma ulintai politica pa accunsaltà una olta pa tutti l'inettitudini di lu sìlviziu idricu illu nord-est saldu. Lu Liscia, diffatti, selvi comuni comu Tarranóa e Fìgari, candu invèci Tèmpiu e divessi comunitài - pa guasi 30.000 zittadini - so liati a Pattada, cun spaldìziu mannu di elettricitài, magghjori pussibbilitài di disaccelti e, comu l'ultimi dui anni cumproani, una generali inettitudini di lu silviziu. Forsi, lu no aè vintu l'elezioni da palti di lu centrusinistra tempiesu ha pisatu malamenti innantu l'afficcu di la Giunta Pigliaru veldi lu sìlviziu idricu ill'Alta Gaddhura e li bisogni di li gaddhuresi.


L.P.


© RIPRODUZIONE RISERVATA