Sa Regione Autònoma de Sardigna sighit su caminu de s'"Agenda 2030"

Unu traballu asuba de sa sustenibilidadi chi tenit giai tres annus
5 Marzo 2021
terra

Terra - In diri de oi po finas sa RAS, Regione Autònoma de Sardigna, s'impignat po sa sustenibilidadi e sighit passu passu su programma "Agenda 2030" po s'Isvilupu Sustenìbili. Unu programma chi, ddu pretzisaus, est istètiu firmau in su mesi de cabudanni de su 2015 de is centunorantatres istadus de s'ONU. Po custa arrexoni sa RAS etotu est iscriendi una "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile", unu documentu chi depit èssiri in armonia cun sa "Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile" e chi olit mudai unu modellu de isvilupu arruinosu, su mantessi chi nd'at betiu impestaduras a s'ambienti e a totu sa Terra.

Po sighiri s'"Agenda 2030" dògnia guvernu at a depi progetai unas cantu strategias capassas de donai profetu a s'isvilupu ecològicu, un'isvilupu pentzau po is sotziedadis innoia biveus.

terraPo ddu fai is istadus ant a depi pòniri in contu unus cantu acàpius intre ambienti, sotziedadi, economia e istitutzionis puru, e non s'ant a depi iscarèsciri nimancu de valorizai is particularidadis culturalis de is territorius e de is comunidadis.

Difatis, chistionai a manera profetosa de sustenibilidadi e de àterus modellus de isvilupu est possìbbili feti si custus modellus etotu s'insertant in nd'unu contestu culturali locali. Is arrexonus si podint lìgiri in su giassu ufitziali de sa RAS.

Cun custa punna giai de tres annus sa Regione Autònoma de Sardigna est traballendi po donai vida a protzessus capassus de pòniri s'acrescimentu profetosu de sa comunidadi sarda a su costau de àterus temas de importu. Intre custus agataus pròpiu sa tutela de s'ambienti e sa defensa de sa saludi puru.

De s'annu colau su caminu fatu fintzas a oi s'est dèpiu frimai unu pagheddu po mori de sa spainadura de su virus covid-19. In custu momentu, perou, sa RAS olit sighiri s'arruga giai sinnada de annus de traballu e impignu: dd'at a fai aprontendi unus cantus atopus online asuba de is temas de s'"Agenda 2030".

A.C.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags