Cultura

Cultura
12 Gennàrgiu 2023
Lunis su 16, a sas 11 de mangianu in su Museo del Costume de Nùgoro, ant a inaugurare sa mustra fotogràfica de Davide Virdis, “Camminare, nei sentieri del viaggio”, in contu tramudàntzia, una cultura reconnota dae s'Unesco comente patrimòniu culturale immateriale. Cale est custu biàgiu? Su dae sos [...]
12 Gennàrgiu 2023
Si narat “Il comando magico”, su tziclu de laboratòrios teatrales chi ant a comintzare custu sàbadu in su museu Nivola de Orane organizadu in pare cun s’assòtziu CambiaMentis. E Costantino Nivola, cun sas memòrias suas, at a èssere s’ogetu de custa faina culturale. Sos laboratòrios, ghiados dae s [...]