«Catalanu, galitzianu e bascu limbas de su Parlamentu europeu»

Lu pedit su ministru de sos afàrios èsteros ispagnolu. E in Sardigna galu cun logudoresu e campidanesu
25 Austu 2023
limbas europa

«Custa presidèntzia at a permìtere s’impreu de su catalanu, de su bascu e de su galitzianu». Sunt faeddos de sa presidenta de su Cungressu Francina Armengol chi aìamus giai contadu in custas pàginas. Como sa chistione nche lompet a Europa pro mèdiu de una lìtera de su ministru pro sos afàrios èsteros ispagnolu José Manuel Albares imbiada a sa presidenta de su Parlamentu Ue Roberta Metsola. Limbas ufitziales europeas, duncas. Ischimus chi in Ispagna s’ùnica limba ufitziale in totu s’istadu est su castillianu, ma ischimus finamentas chi catalanu, galitzianu e bascu sunt co-ufitziales in sas regiones issoro. Su chi non cherimus cumprèndere est chi catalanu, galitzianu e bascu, pro àere co-ufitzialidade e punnas europeas, sunt limbas chi sunt lòmpidas a unu standard ufitziale. Mancari custu b'at chie faeddat de «esperièntzias lègias» pròpiu in riferimentu a su catalanu e a su bascu (a pàgina 34 de sas Arrègulas campidanesas). Esperièntzias virtudosas, a bisu nostru, bidende a ue nche sunt lompende cussas limbas. A su presente sas limbas ufitziales de s’Unione europea sunt su bùlgaru, su croatu, su danesu, s’èstone, su finlandesu, su frantzesu, su grecu, s’inglesu, s’irlandesu, s’italianu, s’islovacu, s’islovenu, s’ispagnolu, s’isvedesu, su lètone, su lituanu, su maltesu, su neerlandesu, su polacu, su portughesu, su rumenu, su tedescu, su tzecu e s’ungheresu. Cun catalanu, galitzianu e bascu nche diant lòmpere a 27. Nois sigamus·bi·la a propònnere duos istandard imbetzes de punnare a unu ebbia, chi giai nos dant iscurtu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA