Archìviu

archivio

Cun s'archìviu is novas de su tempus andau e is de oi si podint lìgiri fadendi click in su link. Fai sa circa in s'archìviu istòricu de IlMinuto po torrai a bìviri is accontèssias de ariseru e abarra agiornau asuba de is cosas de oi.

13 Ladàminis 2014 - Sighi Singin'
09 Ladàminis 2014 - Tempio: Abbanoa colpisce ancora
18 Cabudanni 2014 - SU CALENDÀRIU SARDU