Polìtica

politica
4 Argiolas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 4 de su mes''e argiolas - A pagus diris de su própriu insediamentu sa Giunta Cappellacci depit poniri manu a su primu rimpastu. Ariseru at lassau s'incàrrigu s'Assessori regionali de s'Ambienti Emilio Simeone: lùnis at essi sostituiu de su Consilleri regionali de s'Udc Giorgio [...]
3 Argiolas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 3 de su mes''e argiolas - "No bastat fai una piataforma chi siat alternativa a sa segreteria (Epifani n.d.r). Est necessàriu ispiegai comenti si depit portai sa batalla sindacali, di modu ca custa no siat redúsia a assegurai scéti postus a una burocrazia unu pagu prus de [...]
2 Argiolas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 2 de su mes''e lampadas - Funt passaus sesi seculus de sa batalla de Seddori e s'Irs bollit remonai dignamenti is sadrus chi "ant donau sa propriu vida e sa própriu esistènzia po sa "Repubrica Sardisca". Cun custu obbietivu, a partiri de martis passau, su movimentu de Gavino [...]
1 Argiolas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 1 de su mes''e argiolas - Istituiri cantu primu su rédditu de citadinanza e su fundu soziali po cuntrastai sa povertadi. Est custa sa proposta de lei presentada in s'assembrea de via Roma de su Consilleri regionali Luciano Uras (de Sinistra e Libertà). "Custa est sa terza [...]
29 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 29 de su mes''e làmpadas - Su spricullítu chi at biu su dirigenti de A manca pro s'Indipendentzia Bruno Bellomonte, acusau de at participau a unu tentativu de torrai a portai in vida is Br, est "unu spricullítu farsu e políticu". Ddu narat cun d'una nota s'ufíciu stampa de su [...]
24 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 24 de su mes''e làmpadas - "S'isperu de is comunistas apustis is elezionis": at'essi custu su tema de s'assembrea de is iscritus e de is amigus de su Prc e de su Pdci chi si depit tenni cras a merì (17.30 círculu Berlinguer).Ant a participai is candidaus sadrus de sa lista [...]
23 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 23 de su mes''e làmpadas - Fallimentu po is referendum bófius de su tàtaresu Mario Segni. Su votu no est arribbau a su quorum de su 50 po centu prus unu. Tra domìnigu e lùnis sa proporzioni de is sadrus chi ant votau esti stetia scéti de unu a dexi, meda pagus chi castiaus a [...]
22 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 22 de su mes''e làmpadas - "Cun praxeri donaus atu a su Retori de ai donau pubbricamenti un'arresposta crara a sa pregunta radicali de lassai perdi su malu propositu de donai una laurea honoris causa a chini dognia diri giogat cun is diritus e su diritu". Aici sa Segretaria de [...]