Polìtica

politica
26 Ladàminis 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 26 de su mes''e ledaminis - Cambiat sa guida de s'Ufíciu stampa de sa Regioni Sardigna. A pigai su postu de su giornalista sportivu Valerio Vargiu, capu de s'Uíciu stampa de sa Giunta po calincunu mesi, est Giorgio Greco, responsàbbili, finzas a pagu diris fait, de s'agenzia [...]
23 Ladàminis 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 23 de su mes''e ledaminis - Arriceus e pubblicaus su testu de una cartolina - datada su 7 de su mes''e austu 2009 - spedia de Bruno Bellomonte, presoneri in su presoni de Sianu (Catanzaru), a su "minatore rosso" Antonello Tiddia. "Antonello in su saludu chi m'as fattu mi naras [...]
22 Ladàminis 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 22 de su mes''e ledaminis - "'Piano casa' - progetu po s'edilizia: imbrógliu po is impresas, trampa po is sardus?": at essi custu su tema de su dibbatidu aprontau de is Rossomori chi s'at a tenni custumerì a is 18.30 in Cuartu Sant'Alèni, in sa saba Michelangelo Pira. Ins [...]
21 Ladàminis 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes''e ledaminis - In su "Partito Democratico" "no ddoi est ispaziu po una politica chi traixit su mandau de is eletoris, chi chistionat senz''e bregúngia de valoris ma ddu su negat in sa pràtica de chini est in is istituzionis, chi si torrat a portai a su passau de [...]
21 Ladàminis 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 21 de su mes''e ledaminis - Is residentis in Sardigna ant a podi bolai po un'ateru annu usendi is tariffas previdias de sa continuidadi territoriali. Ddu narat cun d'unu comunicau stampa s'Ufíciu stampa de sa Regioni. "Ant essi garantius - si podit liggiri in su testu - is [...]
21 Ladàminis 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mes''e ledaminis - "No eus a lassai a is nostrus fillus e a is nostrus nebodis un'eredidadi fatta scéti de ciumentu, damnu, dépidu e subalternidadi". Cun custus fueddus s'assembrea nazionali de s'Irs annuziat sa decisioni de promòviri - a pustis de sa pubblicazioni - [...]
20 Ladàminis 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 20 de su mes''e ledaminis - A pagus diris de is elezionis primarias de su 25 de su mes''e ledaminis crescit sa tensioni tra is candidaus a sa segreteria regionali de su Partito Democratico. Sa candidada de sa mozioni Franceschini Francesca Barracciu arribbat a imputai a Silvio [...]
16 Ladàminis 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mes''e ledaminis - Sa vizenda de "Sardegna It" est incamminada a soluzioni. Est cantu at nau su presidenti de sa Regioni a sa fin''e s'atóbiu de sa Giunta de ariseru. "Eus aprovau duas delíbberas", at spiegau Cappellacci. "Cun sa primu eus agiustau is perditas [...]
15 Ladàminis 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 15 de su mes''e ledaminis - Sa Giunta reigionali at segau dognia tipu de raportu cun is assessoraus provinzialis de su "Lavoro", nonostanti is medas dimandas atóbiu fattas a su presidenti de sa Regioni Ugo Cappellacci. Ddu dinunziat totus impari cun d'unu comunicau is otu [...]