Ecunumia

economia
11 Fiàrgiu 2020
Est tucau su cuncursu de su “Premio Montiferru” dedicau a is ollus de olia de calidade bella meda. A su cuncursu, chi si sboddiat dògnia annu in Sèneghe e chi ocannu est arribau a sa de bintiseti editzionis, ant a podi pigai parti totus is ollus fatus in Itàlia, e, in nd’una setzioni diversa, is [...]
8 Fiàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – Sa birra màstrina Mezzavia naschet in su 2014 dae unu progetu de duos homebrewers, Giuannemiali Deiana e Lisandru Melis. Su nùmene Mezzavia est leadu dae sos versos de sa poesia “Dopo la tristezza” iscrita in su 1912 dae Umberto Saba. In tames, Mezzavia inditat puru [...]
4 Fiàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – Assetiada dae curtzu a su bidditzolu incantosu de Logusantu, Siddùra rennoat sa traditzioni de sa coltivatzione de sa bide tìpica de sa Gaddura, unu territòriu in ue s’antiga cultura de su binu at raighinas mannas. Est in custu cugione de Sardigna chi naschet una [...]
1 Fiàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – Su nùmene suo est presente in sa lista de sos binos cussigiados dae sa “Guida vini di Quattrocalici”. Semus alleghende de sa cantina de Altea Illotto, chi in sas pàginas de custu manuale est presentada comente una de sas cantinas prus interessantes in su Cabu de [...]
31 Gennàrgiu 2020
31 gennàrgiu 2020 – Cun sa punna de fai connosci, de fai tastai e de avalorai is prodotus de primoi de s'ìsula de Sardigna, su 28 de su mesi de gennàrgiu passau est incumentzau su programma #Mandigos, unu caminu de educatzioni asuba de sa cosa de papai. #Mandigos est finantziau de sa Ras e fatu de [...]
30 Gennàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – 30 ghennàrgiu 2020 – Un'atzienda ecu-sustenìbile chi abbàidat a su benidore cun unu progetu chi respetat e avalorat su territòriu. Semus faeddende de su birrifìtziu 4Mori, chi at sa sede sua in sas minieras de Monti Bèciu, in intro de su Parcu Geominerario de sa [...]
28 Gennàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * Est unu laboratòriu pro sa produtzione de birra crua, su nùmene suo est Dan e l’agatamus in Crabònia. Sa de su birrifìtziu Dan est una produtzione chi naschet dae sa passione e dae s'impignu de sos mastros birràios suos. Custa aventura però est incumentzada in domo [...]
25 Gennàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – 22 ghennàrgiu 2020 – Unu nùmene pro un'istòria: Chemu in sardu campidanesu cheret nàrrere grupu de bator. Bator, difatis, sunt sos ingredientes chi faghent sa birra Chemu, est a nàrrere: abba, maltu, lùpulu e madrighe. Bator sunt puru sos elementos de sa natura chi [...]
23 Gennàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – Sa birra Lara naschet in Tertenia dae un'idea de Giuanne Piroddi e Frantzisca Lara. Fiat su 2009 cando Giuanne e Frantzisca ant fatu de s'amore pro sa birra su traballu issoro. Sunt 11 annos, duncas, chi su mastru birràiu e sa mastra birràia produent birras, cun una [...]
18 Gennàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – Su Vermentinu est unu sìmbulu de sa Sardigna de sos binos. S'ìsula, difatis, est sa pàtria de su Vermentinu e in sos annos '70 sa famìlia Ragnedda dd'aiat giai cumpresu. Pro custa resone, aiat postu bìngias noas de Vermentinu e aiat fraigadu una cantina pro fàghere [...]
16 Gennàrgiu 2020
16 gennàrgiu 2020 – Su Comunu de Carluforti at bòfiu aprofundai e istudiaIi is oportunidadis acapiadas a s'acumprida de un'Area Marina Amparada in is maris de s'ìsula de Santu Pedru. "Oi creai unu parcu marinu de importu natzionali in su territòriu nostru - si ligit in nd'una nota de su sìndigu [...]
14 Gennàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * - Sos de Mora&Memo sunt binos artesanales fìgios de una filosofia ladina meda: produire a manera naturale binos de calidade espressione de sos balores se da terra issoro, sa Sardigna. Balores de traditzione, de semplitzidade, de istòria, de elegàntzia e de rigore. Mora [...]
13 Gennàrgiu 2020
13 ghennàrgiu 2020 - At a incumentzare cras, martis 14 de su mese de gennàrgiu, su progetu nou de IlMinuto notizie Mediterranee. Dae sa terra a sa butìllia est su tìtulu de sos aprofundimentos chi ant a pertocare a sos binos e a sas birras fìgios de sa terra de Sardigna. Binos e cantinas de calidade [...]
25 Ladàminis 2017
(IlMinuto) – Cagliari, 25 ottobre – “Il giorno martedi 31 Ottobre il Movimento Pastori Sardi organizza a Cagliari una manifestazione con corteo per chiedere alla politica regionale chiarimenti in merito alla legge 20/17 riguardante il settore ovi-caprino e sulla declaratoria ministeriale riguardante [...]