Ecunumia

economia
11 Fiàrgiu 2020
Est tucau su cuncursu de su “Premio Montiferru” dedicau a is ollus de olia de calidade bella meda. A su cuncursu, chi si sboddiat dògnia annu in Sèneghe e chi ocannu est arribau a sa de bintiseti editzionis, ant a podi pigai parti totus is ollus fatus in Itàlia, e, in nd’una setzioni diversa, is [...]
8 Fiàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – Sa birra màstrina Mezzavia naschet in su 2014 dae unu progetu de duos homebrewers, Giuannemiali Deiana e Lisandru Melis. Su nùmene Mezzavia est leadu dae sos versos de sa poesia “Dopo la tristezza” iscrita in su 1912 dae Umberto Saba. In tames, Mezzavia inditat puru [...]
4 Fiàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – Assetiada dae curtzu a su bidditzolu incantosu de Logusantu, Siddùra rennoat sa traditzioni de sa coltivatzione de sa bide tìpica de sa Gaddura, unu territòriu in ue s’antiga cultura de su binu at raighinas mannas. Est in custu cugione de Sardigna chi naschet una [...]
1 Fiàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – Su nùmene suo est presente in sa lista de sos binos cussigiados dae sa “Guida vini di Quattrocalici”. Semus alleghende de sa cantina de Altea Illotto, chi in sas pàginas de custu manuale est presentada comente una de sas cantinas prus interessantes in su Cabu de [...]
31 Gennàrgiu 2020
31 gennàrgiu 2020 – Cun sa punna de fai connosci, de fai tastai e de avalorai is prodotus de primoi de s'ìsula de Sardigna, su 28 de su mesi de gennàrgiu passau est incumentzau su programma #Mandigos, unu caminu de educatzioni asuba de sa cosa de papai. #Mandigos est finantziau de sa Ras e fatu de [...]
30 Gennàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – 30 ghennàrgiu 2020 – Un'atzienda ecu-sustenìbile chi abbàidat a su benidore cun unu progetu chi respetat e avalorat su territòriu. Semus faeddende de su birrifìtziu 4Mori, chi at sa sede sua in sas minieras de Monti Bèciu, in intro de su Parcu Geominerario de sa [...]
28 Gennàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * Est unu laboratòriu pro sa produtzione de birra crua, su nùmene suo est Dan e l’agatamus in Crabònia. Sa de su birrifìtziu Dan est una produtzione chi naschet dae sa passione e dae s'impignu de sos mastros birràios suos. Custa aventura però est incumentzada in domo [...]
25 Gennàrgiu 2020
* Dae sa terra a sa butìllia * – 22 ghennàrgiu 2020 – Unu nùmene pro un'istòria: Chemu in sardu campidanesu cheret nàrrere grupu de bator. Bator, difatis, sunt sos ingredientes chi faghent sa birra Chemu, est a nàrrere: abba, maltu, lùpulu e madrighe. Bator sunt puru sos elementos de sa natura chi [...]